روش های اصولی برای تنگ کردن واژن
4 (1)

آناتومی واژن واژن عضوی لوله ای شکل می باشد که نقش مهمی در سلامت و تولید مثل زنان دارد. این عضو در حفره لگن درست پشت مثانه و قسمت جلویی راست روده قرار گرفته است. واژن از لایه های زیرین دستگاه تناسلی محافظت می کند. ترشحاتی در این ناحیه تولید می شود که از ورود […]

read more »
تماس جهت نوبت دهی