درمان قطعی تخمدان پلی کیستیک
2.3 (10)

درمان قطعی تخمدان پلی کیستیک به نظر شما چه روشی برای درمان قطعی تخمدان پلی کیستیک مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است تا موارد مختلفی توسط متخصص زنان و زایمان به طور دقیق بررسی شوند. درمان قطعی تخمدان پلی کیستیک شامل استفاده از روش های مختلف بسته به شرح حال بیمار، نوع […]

read more »
تماس جهت نوبت دهی