دکتر شروین افصحی
Search
Close this search box.

بایگانی علائم یائسگی و راه درمان

مقابله با یائسگی
بیماری های زنان

مقابله با عوارض یائسگی

دوران پیش از یائسگی، یائسگی و یا پس از آن، مراحلی از زندگی یک زن است که سیکل قاعدگی او متوقف می شود. این شرایط