دکتر شروین افصحی

بایگانی علت تنگ شدن واژن بعد از سزارین

گشادی واژن
جراحی زیبایی زنان

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی یکی از جراحی های شایع در دنیای مدرن امروز می باشد.