فیلم زایمان دوقلوها
3 (2)

فیلم زایمان دوقلوها آیا تا به حال فیلم زایمان دوقلوها را دیده اید؟ به نظر شما چه روشی برای زایمان دوقلوها مناسب تر است؟ زایمان سزارین یا زایمان طبیعی؟ شاید برای خود شما هم دیدن فیلم زایمان دوقلوها جذاب باشد. شاید در چند دهه ی اخیر زایمان دوقلوها امری دور از ذهن به نظر می […]

read more »
تماس جهت نوبت دهی