دکتر شروین افصحی
Search
Close this search box.

بایگانی مانور پینارد در زایمان بریچ

بارداری و زایمان

فیلم زایمان سزارین بریچ

فیلم زایمان سزارین بریچ چه اطلاعاتی در مورد زایمان بریچ دارید؟ چه زمان زایمان بریچ اتفاق می افتد؟ آیا زایمان بریچ تهدیدی برای جان جنین