فیلم زایمان سزارین بریچ
2.3 (6)

فیلم زایمان سزارین بریچ چه اطلاعاتی در مورد زایمان بریچ دارید؟ چه زمان زایمان بریچ اتفاق می افتد؟ آیا زایمان بریچ تهدیدی برای جان جنین محسوب می شود؟ آیا ممکن است سلامتی مادر هنگام زایمان بریچ به خطر بیافتد؟ در حالت کلی جنین هنگام تولد با سر از رحم مادر خارج می شود. اما برعکس […]

read more »
تماس جهت نوبت دهی