دکتر شروین افصحی

بایگانی هزینه ترمیم واژن بعد از زایمان طبیعی

گشادی واژن
جراحی زیبایی زنان

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی یکی از جراحی های شایع در دنیای مدرن امروز می باشد.