دکتر شروین افصحی

بایگانی کرم سفید کننده واژن

سفید کردن واژن
جراحی زیبایی زنان

سفید کردن واژن

علت تیرگی لبه های واژن چیست؟ آیا سفید کردن واژن با کرم ماندگاری دارد؟ آیا سفید کردن واژن با جوش شیرین تاثیر دارد؟ بهترین روش