دکتر شروین افصحی

بایگانی گشادی واژن بعد از زایمان طبیعی نی نی سایت

گشادی واژن
جراحی زیبایی زنان

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی

تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی تنگ کردن واژن بعد از زایمان طبیعی یکی از جراحی های شایع در دنیای مدرن امروز می باشد.